Logo Te skupne stezice

Ledinska imena teh skupnih stezic

Ledinska imena na teh skupnih stezicah

Opuščanje kmetijskih dejavnosti pri številnih družinah, ki so izbrale druge poklice, pomeni tudi vse bolj poredko uporabo ledinskih imen. Starejši vaščani se počasi poslavljajo in tako ni prenosa te dragocene kulturne dediščine na mlajše generacije. Toliko bolj je občuten ta problem v krajih, kamor se doseljujejo prebivalci, ki ne obvladajo slovenskega jezika in so jim zato navedbe krajev s krajevnimi, tudi dialektalnimi nazivi nerazumljive.

Na področju Občine Dolina je bilo v preteklosti izvedenih več korenitih posegov v gozdne, kmetijske in druge obdelovalne površine z vsemi njihovimi značilnimi poimenovanji. Naftovod družbe SIOT, tovarna Velikih motorjev (Wärtsilä), Obrtna cona Dolina in »osimska« hitra cesta so za vedno izbrisali iz vsakdanje uporabe in posredno iz zavesti prebivalcev na stotine nazivov za travnike, pašnike, vrtove, vinograde, potoke, poljske poti, pobočja, trmune, vrzele, šturke, nirke, korone in oljke na njih, ki so bili še pred pol stoletja tako značilni za našo krajino. Največ kvadratnih metrov plodne slovenske zemlje in pristnih domačih ledinskih imen pa je »pogoltnila« Tržaška industrijska cona, ki se v dobri meri nahaja na področju občine Dolina.

Ko smo pripravljali vodič »Te skupne stezice« so nam v posameznih vaseh opisovali izbiro pohodniških poti s krajevnimi imeni in nazivi. S tem so nas nehote opozorili, da je potrebno poleg opuščenih stez oživeti tudi nekdanja poimenovanja. V vodiču ni bilo za tovrstno pobudo dovolj prostora, pa tudi časa je zmanjkovalo. Obrnili smo se na osnovni šoli v Gračišču in Dekanih ter na nižjo srednjo šolo v Dolini. Te tri šole delujejo na območju, ki ga povezujejo »Te skupne stezice«. Dijakinje in dijaki v zadnjem letniku vseh treh šol so po starosti enaki. Šole in zadolženi profesorice in profesorji so se vabilu odzvali z navdušenjem. Stopili so do starejših vaščanov, ki še nosijo v spominu stara poimenovanja. Ti so jim posredovali, kje se nahajajo parcele ali širša območja, ki so odgovarjala tem nazivom.

Kar je zapisano, ne bo izbrisano, je pribil Ivan Cankar. Prišli smo tako do zajetne zbirke ledinskih imen področij, kjer so bile zarisane pohodniške poti in še dlje, skoraj do hrvaške meje. V tej publikaciji smo tako to vestno delo naših mladih sodelavcev objavili. Verjetno ni popolno, pa tudi prav bi bilo, da bi področja še razširili. Recimo, da je ta zbirka izziv za nadaljnje delo in izpopolnjevanje: morda tudi jezikovno, ker imena izvirajo iz značilnosti kraja, iz imen lastnikov, ali kakšnih specifičnih dogodkov. Zapisi so kar se da poenostavljeni, zato da bi bili čimbolj prikladni za vsakdanjo praktično uporabo pohodnikov in tistih, ki bodo z zanimanjem in radovenostjo vzeli v roke pričujoče zemljevide. Seveda bi se bilo koristno v bodoče poglobiti tudi v krajevna narečja in govore in imena opremiti s strokovnim zapisom; a to meji že na zamisel o novem projektu.

Podobnega dela so se na področju dolinske občine lotili že večkrat. Naj tu navedem Zemljevid Tržaškega ozemlja s seznamom krajevnih in ledinskih imen, katerega avtorji so Robert Petaros, Ksenija Levak in Gojmir Budal; izredno podrobno obdelano področje Ricmanj, Loga in Pulj, ki ga je izvedel domačin Fabio Coretti Komar; in podrobno obdelan opis krajev v katastrski občini Bolliunz, kjer je natančno opisal kraje in izvor imen Silvester Metlika.

Še na en dragocen vir ne smemo pozabiti. Letos poteka točno dvesto let, odkar so na področju današnje občine Dolina zaključili popis in merjenje parcel za Franciscejski kataster. Bilo je to leta 1819. Zapisovalci večkrat niso obvladali slovenskega jezika in so navedbe fonetične, a vendar gre za tisoče parcel in njihovih poimenovanj, ki so skrbno ohranjene v tem monumentalnem delu, ki se ga bi bilo potrebno primerno spomniti, saj so nam pustili v dediščino tudi številne mejne kamne z napisi.

Vse, ki bodo to zbirko prebrali ali prelistali, vabimo, da sporočijo svoja dopolnila, da bo s časom ta zbirka popolnejša. Šole in društva pa vabimo, da se čim bolj pogosto poslužujejo teh imen, da ne bodo utonila v pozabo.

Vojko Kocjančič in Boris Pangerc

Dolina - Mačkolje - Prebeneg

Mapa ledinskih imen v Dolini, Mačkoljah in Prebenegu
Ledinska imena v Dolini, Mačkoljah in Prebenegu

Osp - Gabrovica - Črni kal

Mapa ledinskih imen v Ospu, Gabrovici in Črnem kalu
Ledinska imena v Ospu, Gabrovici in Črnem kalu

Kubed

Mapa ledinskih imen v Kubedu
Ledinska imena v Kubedu

Gračišče

Mapa ledinskih imen v Gračišču
Ledinska imena v Gračišču

Smokvica

Mapa ledinskih imen v Smokvici
Ledinska imena v Smokvici

Viri

 • USTNI VIRI ZA VAS DOLINA:
  • Kocjančič Vojko, rojen leta 1946 v Dolini, živi v Krogljah (Dolina)
  • Slavec Oskar, rojen leta 1949 v Dolini, živi v Dolini
 • USTNI VIRI ZA VAS MAČKOLJE:
  • Tul Marko, rojen leta 1974 v Trstu, živi na Križpotu (Dolina)
 • USTNI VIRI ZA VAS PREBENEG:
  • Bandi Viljem, rojen leta 1948 v Dolini, živi v Prebenegu
 • USTNI VIRI ZA VAS OSP:
  • Dubac Nevica, rojena leta 1933, živi v Ospu
  • Dubac Branko, rojen leta 1955, živi v Ospu
 • USTNI VIRI ZA VAS GABROVICA PRI ČRNEM KALU:
  • Ivančič Silvano, rojen leta 1939, živi v Gabrovici
 • USTNI VIRI ZA VAS ČRNI KAL:
  • Cah Avguštin, rojen leta 1933, živi v Črnem kalu
 • USTNI VIRI ZA VAS KUBED:
  • Rojc Vladimir, rojen 1946 v Kubedu, živi v Kubedu
  • Udovič Vojko, rojen 1954 v Kopru, živi v Kubedu
 • USTNI VIRI ZA VAS GRAČIŠČE:
  • Babič Neva, rojena leta 1947 v Gračišču, živi v Gračišču
  • Franca Rafael, rojen leta 1939 v Gračišču, živi v Gračišču
  • Udovič Viktor, rojen 1940 v Trstu, živi v Kopru
  • Udovič Vojko, rojen v Kopru leta 1957, živi v Škocjanu (Koper)
 • USTNI VIRI ZA VAS SMOKVICA:
  • Babič Nerino, rojen leta 1938 v Smokvici, živi v Škofatjih (Pobegi)
  • Babič Peter, rojen leta 1965 v Kopru, živi v Smokvici
  • Starc Renato, rojen leta 1932 v Smokvici, živi v Smokvici
 • PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE KART ZA PRIPOMOČEK K RAZISKAVI OBMOČJA VASI GRAČIŠČE, KUBED IN SMOKVICA:
  • Peter Florjančič, rojen leta 1965 v Kopru, živi na Boninih (Koper)

Kolofon

Spremna beseda: Vojko Kocjančič in Boris Pangerc

Izdalo in založilo: SKD Valentin Vodnik, Dolina

Sodelovali:

Grafična postavitev, karte, oblikovanje in slike: David Bandi

Tisk: B.B. ARTI GRAFICHE, Dolina

Naklada: 60 izvodov

Dolina, 2018